4. trinnsbasen

Aktivitetsskolen blå logo

Klikk her for periodeplanen som gjelder fra og med uke 45 til og med uke 50.

 

Klikk her for planen for 4. klasseklubben! (ukentlig klubb, hver fredag)

 

Vi lover at:

- periodeplanene vil oppdateres med jevne mellomrom

- vi alltid vil gi beskjed via ukebrevet når en ny plan trer i kraft.

- aktiviteter i AKS vil variere fra base til base og fra periode til periode.

- tilbudet på basen vil være tilpasset den aktuelle aldersgruppen.

- ingen aktiviteter vil kreve betaling utover den vanlige månedssummen som foresatte betaler.

- våre assistenter vil stå for og/eller være med på aktivitetene som tilbys.

 

Husk at vi også sender ut et felles ukebrev med informasjon fra både skolen og AKS. Denne sendes ut i papirformat hver uke og inkluderer all viktig informasjon om uken som kommer.