3. trinnsbasen

Aktivitetsskolen blå logo

Klikk her for å se planen til 3. trinn (pdf-fil)

Denne gjelder fra uke 45 til og med uke 50.

 

Vi lover at:

- periodeplanene vil oppdateres med jevne mellomrom

- vi alltid vil gi beskjed via ukebrevet når en ny plan trer i kraft.

- aktiviteter i AKS vil variere fra base til base og fra periode til periode.

- tilbudet på basen vil være tilpasset den aktuelle aldersgruppen.

- ingen aktiviteter vil kreve betaling utover den vanlige månedssummen som foresatte betaler.

- våre assistenter vil stå for og/eller være med på aktivitetene som tilbys.

 

Husk at vi også sender ut et felles ukebrev med informasjon fra både skolen og AKS. Denne sendes ut i papirformat hver uke og inkluderer all viktig informasjon om uken som kommer.