3. trinnsbasen

Aktivitetsskolen blå logo

Planen for 3. trinn (fra uke 9-14) finner du ved å klikke her.

Vi lover at:

  • periodeplanene vil oppdateres med jevne mellomrom
  • vi alltid vil gi beskjed via ukebrevet når en ny plan trer i kraft.
  • aktiviteter i AKS vil variere fra base til base og fra periode til periode.
  • tilbudet på basen vil være tilpasset den aktuelle aldersgruppen.
  • ingen aktiviteter vil kreve betaling utover den vanlige månedssummen som foresatte betaler.
  • våre assistenter vil stå for og/eller være med på aktivitetene som tilbys.

Husk at vi også sender ut et felles ukebrev med informasjon fra både skolen og AKS. Denne sendes ut i papirformat hver uke og inkluderer all viktig informasjon om uken som kommer.