"Hvorfor det?"

HvorforDet

Fra 18. september skal barna på 3. og 4. trinn forske i AKS-tiden. De skal arbeide sammen to og to og velge seg et spørsmål de selv kan undersøke. Undersøkelsene kan de gjøre hjemme eller på AKS. Resultatene skal de vise fram på en utstilling etter seks uker. Da kommer det ekte forskere for å høre på hva de har funnet ut. I tillegg er familie og venner invitert for å se.

 

Hold av datoen 1. november fra kl. 16.30-18.30. Mer informasjon kommer på høstens foreldremøter!