Valgfag

Veitvet skole har for skoleåret 2018/2019 valgt å tilby valgfagene:

1) Fysisk aktivitet og helse

2) Teknologi i praksis

3) Natur/miljø og friluftsliv

4) Medier og Informasjon

5) Sal og Scene

6) Innsats for andre

 

Veitvet ungdomsskole vil satse på å tilby undervisning i 6 fag, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen. De kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn.

 

Vurdering
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Eksempel med tilfeldig valgte valgfag (fag/karakter):
Karakterer blir tellende karakter som kommer på vitnemålet.

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Tellende poeng
  ved inntak til vgs.

Antall standpunkt-
  karakter på vitnemål

Innsats for andre

3

Innsats for andre

4

Innsats for andre

5

5

1

Fysisk   aktivitet og helse

3

Fysisk   aktivitet og helse

4

Innsats   for andre

5

(4+5)/2=4,5

2

Sal   og scene

3

Innsats   for andre

4

Fysisk   aktivitet og helse

5

(3+4+5)/3=4

3

Innsats   for andre

5

Sal   og scene

3

Sal   og scene

5

(5+5)/2=5

2

Sal   og scene

2

Innsats   for andre

4

Sal   og scene

5

(4+5)/2=4,5

2


Får jeg førstevalget mitt?
Det er skolen som bestemmer hvilke valgfag elevene får tilbud om, og hvordan dette organiseres. Ved få påmeldinger til et valgfag, kan skolen bestemme at tilbudet utgår. Ved mange påmeldinger til samme valgfag, er det skolen som avgjør ved f.eks. loddtrekning.

Kan jeg ombestemme meg?
Elever på alle trinn kan bytte fra ett valgfag til ett annet, under forutsetning av at det er ledig plass. Fristen for dette er uke 39 før høstferien.