Drømmeskolen på 8. trinn

Ha det bra mannen

Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver ny klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret. Dette er en systematisk måte å jobbe med å fremme et positivt læringsklima i klassen. Klassen og kontaktlærer jobber med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål for læringsmiljøet.

Elever jobber med klassemiljø
Engasjerte elever