Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 2022

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Årets gjennomføringsperiode er fra tirsdag 8.november til og med onsdag 16.desember. Trinnene vil informere elever og foresatte om hvilken dag innenfor gjennomføringsperioden elevundersøkelsen vil bli gjennomført.  

For mer informasjon (foresatte):

https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/elevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm.pdf

Informasjon som vil bli lest høyt for elevene før gjennomføring:

https://www.udir.no/contentassets/9c7e44d7ed0d433fa77d3e7d10c89f0f/elevundersokelsen-info-elever-5-10trinn-2022_bm.pdf