Skolen får ny post og e-postadresse fra 8. november

Skrivebok og penn

Ny e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Ny postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Veitvet skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo