Utdanningsmesse

Plakater og pc til stand
Fungerende Rektor åpner messen
Velkommenplakat lages
Stand
Plakat til stand
Elevene har laget infohefte
Plakat til stand
Noen elever har bygget hus
Plakat til stand
Plakater til stand
Viser frem stand
Klargjøring av stand