Hovedseksjon

Velkommen til skolestart 22. august

Barn på huskestativ

1. trinn

1. trinnselever og foresatte er velkommen i skolegården mandag 22. august kl. 10.30. Her får dere hilse på lærerne og skolens ledelse. Etterpå går vi samlet inn i klasserommet.

Dagen avsluttes kl. 12.15 for dem som ikke skal videre på AKS. 

Du kan lese mer om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider

 

2.–10. trinn + mottak 

2.–10. trinn ønskes velkommen klokken 09.00

Dagen avsluttes kl. 13:00.  Husk matpakke og vanlig skoleutstyr.