Hovedseksjon

Lån og leie av lokaler ved Veitvet skole

Veitvet skole

Veitvet skole er en av sju skoler som er med i Prosjekt Meråpen skole – et pilotprosjekt for utlån og utleie av skolen. 

Søknadsfrist 1. juni og 1. november  

Søknadsfristen for høstsemesteret eller for hele skoleåret er 1. juni. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. november. Låne- og leietakere som allerede har avtale om sesonglån/-leie ved skolen vil bli prioritert ved tildeling.

Du kan også søke om lån/leie av skolelokaler til enkeltstående arrangementer. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

Prosjekt Meråpen skole

Målet med pilotprosjektet er å få på plass en digital løsning for lån og leie av skolelokaler som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig, både for leietaker og utleier. Innføring av den nye digitale løsningen er dessverre forsinket, men vil etter planen bli tatt i bruk i løpet av høsten 2019. I mellomtiden benyttes et midlertidig digitalt søknadsskjema for de sju skolene i prosjektet.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes nettsider