Ferier på AKS

Gutt og jente illustrasjon

Påmeldte barn er alltid garantert en plass på turer/aktiviteter. Vi bemanner etter antall påmeldte barn og setter derfor stor pris på en klar beskjed foran hver ferie.