Hovedseksjon

Elevrådet

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden.

En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre.
  • Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant.

Alle elevrådsrepresentanter må bidra til at informasjon fra elevrådet blir gjort godt kjent for resten av elevene på skolen.