Helsesøster

Helsesøsters arbeidsredskap

Orientering om skolehelsetjenesten i Bydel Bjerke

Skolehelsetjenesten består av lege, helsesøster, psykolog og fysioterapeut, som er en del av bydelens offentlige helsetjeneste. Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og arbeider etter offentlige lover og forskrifter, og innenfor bydelens arbeidsprogram og rammer. Helsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team. Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Vi vil i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Behandling og oppfølging av sykdom henvises til fastlegen. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell).

 

Vaksiner

Alle skoleelever får tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. Ved vaksinering blir hjemmet varslet på forhånd. Vaksinene blir registrert i et nasjonalt vaksinasjons-register, Sysvak.Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole etter samtykke fra foresatte. Journalen vil ikke bli oversendt til videregående skole. Etter 10.trinn blir journalen arkivert i Bydel Bjerke.

 

Skolehelsetjenestens program

  • 1. klassetrinn: Elevene med foresatte innkalles til skolehelsetjenesten for helseundersøkelse, samtale og difteri/stivkrampe/kikhoste/polio vaksine(DTP/IPV).
  • 3. klassetrinn: Høyde og vektmåling
  • 6. klassetrinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Undervisning: pubertetsutvikling, personlig hygiene, trivsel, skolemiljø, kost m.m.
  • 7. klassetrinn: Vaksine mot Humant Papillomavirus (HPV), jenter. Undervisning: pubertetsutvikling, gutter.
  • 8. klassetrinn: Høyde og vektmåling. Utdeling av helseopplysningsskjema.
  • 10. klassetrinn: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/polio vaksine (DTP/IPV). Gruppesamtaler på Helsestasjon for ungdom. Individuell oppfølging ved behov.
  • Mottaksklasse: Kartlegge helsestatus og følge opp videre ifht gjeldende rutiner for nyankomne til Norge.

 

Utover dette vil elevene bli fulgt opp enkeltvis/gruppevis ved behov. Eleven selv, foresatte og lærere kan ta kontakt. Gruppesamtaler/ undervisning vil bli planlagt i samråd med lærer, og så langt som mulig tilpasses klassetrinnets undervisningsplan.

 

Vi ser fram til et godt samarbeid!

Helsetjeneste Veitvet skole

Helsesøster

Epost helsesøster Veitvet skole:

marita.hatloy.henden@bbj.oslo.kommune.no

christina.hassel@bbj.oslo.kommune.no

 

Siden vi har to helesøstre som jobber noen dager hver i uken er det lurt å sende e-post til begge ved behov.

 

Skolelege

Skolelegen er til stede annenhver onsdag i like uker.

 

Drawing of a city