Hovedseksjon

Helsesykepleier

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og arbeider etter offentlige lover og forskrifter, og innenfor bydelens arbeidsprogram og rammer. Helsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team.

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Vi vil i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Behandling og oppfølging av sykdom henvises til fastlegen. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vaksiner

Alle skoleelever får tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. Ved vaksinering blir hjemmet varslet på forhånd. Vaksinene blir registrert i et nasjonalt vaksinasjons-register, Sysvak. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole etter samtykke fra foresatte. Journalen vil ikke bli oversendt til videregående skole. Etter 10.trinn blir journalen arkivert i Bydel Bjerke.

Det har tidligere vært praksis å dele ut vaksinekort for elevene sammen med vitnemålet på 10 trinn.

Nå kan hver enkelt selv logge seg inn på Folkehelseinstituttet sine sider og finne vaksinestatus for seg og sine barn på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Vi har derfor besluttet å ikke skrive ut vaksinekortet til hver enkelt elev.

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort, kan du kontakte helsesykepleier eller bestille det i posten fra Folkehelseinstituttet.

Send et brev til:

Folkehelseinstituttet
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommune sine nettsider

 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/

 

Helsetjeneste Veitvet skole

Skolehelsetjenesten tilgjengelighet: 
Mandag - fredag 09:00-14:30 (ikke tilstede fredager i ulik uke)

Helsesykepleiere
Siri Larsen
Telefon: 477 81 043

Hanne Wangen
Telefon: 942 88 805

Skolelege og psykolog
Kontaktes via helsesykepleier.