Helsesykepleier

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og arbeider etter offentlige lover og forskrifter, og innenfor bydelens arbeidsprogram og rammer. Helsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team.

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Vi vil i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Behandling og oppfølging av sykdom henvises til fastlegen. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vaksiner

Alle skoleelever får tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. Ved vaksinering blir hjemmet varslet på forhånd. Vaksinene blir registrert i et nasjonalt vaksinasjons-register, Sysvak. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole etter samtykke fra foresatte. Journalen vil ikke bli oversendt til videregående skole. Etter 10.trinn blir journalen arkivert i Bydel Bjerke.

Det har tidligere vært praksis å dele ut vaksinekort for elevene sammen med vitnemålet på 10 trinn.

Nå kan hver enkelt selv logge seg inn på Folkehelseinstituttet sine sider og finne vaksinestatus for seg og sine barn på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Vi har derfor besluttet å ikke skrive ut vaksinekortet til hver enkelt elev.

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort, kan du kontakte helsesykepleier eller bestille det i posten fra Folkehelseinstituttet.

Send et brev til:

Folkehelseinstituttet
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

Skolehelsetjenestens program

  • 1. klassetrinn: Elevene med foresatte innkalles til skolehelsetjenesten for helseundersøkelse, samtale og difteri/stivkrampe/kikhoste/polio vaksine(DTP/IPV).
  • 3. klassetrinn: Høyde og vektmåling
  • 6. klassetrinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Undervisning: pubertetsutvikling, personlig hygiene, trivsel, skolemiljø, kost m.m.
  • 7. klassetrinn: Vaksine mot Humant Papillomavirus (HPV), jenter. Undervisning: pubertetsutvikling, gutter.
  • 8. klassetrinn: Høyde og vektmåling. Utdeling av helseopplysningsskjema.
  • 10. klassetrinn: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/polio vaksine (DTP/IPV). Gruppesamtaler på Helsestasjon for ungdom. Individuell oppfølging ved behov.
  • Mottaksklasse: Kartlegge helsestatus og følge opp videre ifht gjeldende rutiner for nyankomne til Norge.

Utover dette vil elevene bli fulgt opp enkeltvis/gruppevis ved behov. Eleven selv, foresatte og lærere kan ta kontakt. Gruppesamtaler/ undervisning vil bli planlagt i samråd med lærer, og så langt som mulig tilpasses klassetrinnets undervisningsplan.

Helsetjeneste Veitvet skole

Helsesykepleiere
Sabrina A. Aslesen
Hovedansvar for 1.–6. trinn
Jobber: Man–fredag (jobber ikke fredager i ulik uke)
Telefon: 94 01 10 73

Hanne Wangen
Hovdansvar for 7.–10. trinn, samt Mottaksklasser og Super-gruppe
Jobber: Man–fredag (jobber ikke fredager i ulik uke)
Telefon: 94 28 88 05

Skolelege
Skolelegen er til stede annenhver torsdag ulike uker.