Hovedseksjon

Sosial læreplan

Elever som smiler

Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet. 

Her kan du lese skolens sosiale læreplan: Sosial læreplan