Hovedseksjon

Morsmålseksamen

Elever i klasserom

Det er årsaker til avgjørelsen:

Når eleven starter på videregående har de 6 muligheter til å ta eksamen i morsmål. Eleven har krav på en gratis skriftlig og muntlig eksamen fra skolen i hvert nivå. Vi opplever i dag at det er ulikt blant grunnskolene der noen av elevene må betale eksamen selv.

Med dagens ordning tilbys kun nivå 2 og 3 ut til grunnskolene. Dette fordi vi ikke vet om elevene har fullført språk på grunnskolen. Mange av elevene som tar morsmål trenger i utgangspunktet kun nivå 1. Det er altså en fordel å vente til videregående da fullført fremmedspråk er avklart.

Elevene ved grunnskolen kan selvfølgelig melde seg opp gjennom Privatistkontoret dersom de ikke vil vente til de starter i videregående. Da må de selv betale for både skriftlig og muntlig eksamen.