Hovedseksjon

Vår profil

bilde av ny skole

Skolen er tilknyttet store grønt- og idrettsområder samt en flerbrukshall til sin disposisjon i skoletiden. Det er ca. 20 minutter å gå til Lillomarka, en mulighet som benyttes i undervisningsformål på alle trinn.

Elevene ved skolen representerer om lag 60 språkgrupper, noe som utgjør et kulturmangfold som vi forsøker å utnytte i undervisningssituasjoner så vel som i den generelle skolehverdagen.

Vår visjon

VEITVET SKOLE - UTFORDRER HELE MENNESKET!

Elevgrunnlag

Vårt elevgrunnlag er kjennetegnet ved språklig og kulturelt mangfold, noe som både betyr at vi har flere ressurser å spille på i opplæringssituasjonen, men også at vi møter spesielle utfordringer.

Veitvetverdier

På Veitvet skole vil vi arbeide for et tolerant og fordomsfritt skolemiljø som er preget av åpenhet og respekt, og hvor både voksne og barn opplever trygghet og omsorg.

Elevsyn

Veitveteleven er trygg, stolt og selvstendig, og er motivert og nysgjerrig i alle læringssituasjoner. Vi vil gi elevene tro på seg selv og egne muligheter. Veitveteleven skal være delaktig i sin egen læringsprosess og en aktiv deltaker i eget skolemiljø.

Organisering og tilbud

Skolen er organisert i tolv team. Lærernes fellestid fordeles derfor på fellessamlinger, teamtid og fagsamarbeid. Veitvet skole har i mange år hatt en del av den byomfattende undervisningen knyttet til undervisning av språklige minoritetselever. Skolen var blant de første i Oslo som hadde innføringsklasser og språkstasjoner. Fra høsten 2016 omfatter tilbudet to byomfattende mottaksgrupper for ungdomstrinn. 

Skolens historie

Veitvet skole ble bygget i 1958 av Olav Selvaag som en 1–7 skole. I 1974 ble det bygget en ny fløy, og Veitvet ble en 1-9 skole. Etter at seksåringene begynte ved skolen i 1997 ble Veitvet en 1–10 skole. Høsten 2015 sto det ferdig et splitter nytt skolebygg på nabotomten til den gamle skolen med plass til 840 elever fra 1.–10. trinn samt to mottaksgrupper og en spesialavdeling.

Fakta om Nye Veitvet skole

 • Stod ferdig høsten 2015
 • ca 550 elever og 54 lærere
 • Baseskole med plass til 80 elever pr base
 • Basene har 5 rom
  • 1 rom med plass til 40
  • 2 rom med plass til 20
  • 2 rom med plass til 10
 • Flerbrukshall
 • Kantine