Hovedseksjon

Kontakt AKS

LogoAKS

Avdelingsleder

Thea Marie Olsvik Johansen
E-post: thea.johansen@osloskolen.no
Mobil: 98076665

Baseledere

Benedicte Ekmo, 1.-2. trinn – benedicte.ekmo@osloskolen.no

 

Hilde-Beathe Hansen, 3.-4. trinn – hihaa003@osloskolen.no

 

Telefonnr. til basene

1. trinn: 909 16 012

2.trinn: 400 28 019

3. trinn: 909 14 564

4. trinn: 909 15 861

 

Vi ber om at foresatte fyller ut hjemsendings- og henteavtale i stedet for å sende meldinger om når barnet skal hjem dag for dag. Vi minner også om at telefonene ikke bemannes når aktivitetsskolen gjennomfører pedagogiske opplegg. Vi ber da om at dere ringer/sender melding før eller etter aktivitetene.