Ledelse og ansatte

Rektor (i permisjon)
Tore Hoem Aa
Tlf: 936 55 803

Fungerende rektor
Katrin Meløy
Tlf: 915 21 901

Undervisningsinspektør og ansvarlig for 1.-4. trinn
Lars Petter Flyen
Tlf. 412 61 619

Undervisningsinspektør og ansvarlig for 5.–7. trinn og S-gruppe
Tommy Rasmussen
Tlf: 980 39 303

Fungerende ass. rektor og ansvarlig for 8.–10. trinn og mottak
Morten Saksgård 
Tlf: 930 05 821

Undervisningsinspektør og ansvarlig for AKS
Christopher Hall 
Tlf: 940 50 170