Permisjon og fravær

For at elevene skal lære mest mulig er det viktig at de er til stede på skolen og i undervisningen. Et skoleår består av 190 skoledager og 175 fridager. Vi oppfordrer derfor foresatte til å bruke de 175 fridagene til ferie, familiebesøk og andre aktiviteter.

I de tilfeller der dette ikke er mulig ber vi dere sette dere nøye inn i sentrale krav og retningslinjer gitt av Oslo kommune, FØR dere bestiller reise.