Hovedseksjon

Permisjon og fravær

Vi oppfordrer derfor foresatte til å bruke de 175 fridagene til ferie, familiebesøk og andre aktiviteter. I de tilfeller der dette ikke er mulig ber vi dere sette dere nøye inn i sentrale krav og retningslinjer gitt av Oslo kommune, FØR dere bestiller reise.

Disse retningslinjer må overholdes: 

  • Det skal ikke gis permisjon i perioder med prøver og kartlegginger.
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til udokumentert fravær fra opplæringa.
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie, treningssamlinger og lignende.
  • Det kan innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

De ulike kulepunktene gjelder uavhengig av hverandre. Skolen er f.eks. ikke fri til å innvilge permisjon til ekstra ferie bare fordi det ikke er prøver i fraværsperioden. Skolen kan heller ikke lage lokale avtale­verk som omgår rundskrivet.

Søknaden kan sendes inn på følgende måte

Dersom søknaden inneholder sensitive personopplysninger, må dere: sende søknaden per brevpost merket: Skolens navn, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Er det ikke sensitive opplysninger i søknaden, kan dere sende søknaden i e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no (NB: Merk med Veitvet skole i emnefeltet)
Hvis dere vil gi mer informasjon enn det er plass til på søknadsskjemaet, kan dere skrive det ned og sende det inn sammen med søknadsskjemaet