Hovedseksjon

Fadderordning ved Veitvet skole

Fadder

De to første skoleukene skal fadderen møte fadderbarnet sitt ved hjemmeområdet til 1. trinn ved dagens begynnelse. Ved skoledagens slutt skal du passe på fadderbarnet ditt utenfor hans/hennes hjemmeområde til han/hun blir hentet.De barna som skal fortsette på aktivitetsskolen blir værende der de er.

Du skal være sammen med fadderbarnet ditt når det er friminutt for fadderbarnet. Dette gjelder de to første ukene av skoleåret. Hensikten med fadderordningen er å gjøre skolestarten til fadderbarna trygg og trivelig.

I løpet av skoleåret kommer det til å være samarbeid mellom 1. og 6. trinn på ulike områder. Har du en god idé til noe 1. trinn og 6. trinn kan gjøre sammen i løpet av året, er det fint om du sier ifra til læreren din. Du kan finne tips på nettsiden www.unicef.no/barn-og-unge/til-deg-som-er-fadder

Det første møtet mellom deg og fadderbarnet blir mandag 22. august kl. 10.30. Alle på 6. trinn begynner kl. 09.00, slik de andre trinnene gjør. Du vil få vite navnet på fadderbarnet ditt denne dagen.