Hovedseksjon

Samisk opplæring

Rett til opplæring i samisk

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna skal lære, men rettigheten er begrenset til ett språk.

Den samiske opplæringen tilbys enten som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike kompetansenivå. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk kan få mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen er det foreldre/foresatte som avgjør om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Oslo kommune ønsker at så mange barn som mulig starter sin opplæring i samisk på 1. trinn, men det er også viktig å vite at det går an å ha sitt første år med samisk ved oppstart på videregående skole.

Barn som allerede snakker samisk når de begynner på skolen, kan velge å ha samisk som sitt førstespråk og norsk som andrespråk. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk, noe som betyr at de vil få flere timer med undervisning enn andre elever.