Språkteam

bokstabel

Målet for arbeidet er å utarbeide en plan for systematisk arbeid med muntlige ferdigheter fra 1.-10. trinn. Følgende fire punkt skal være førende for arbeidet i gruppen:

  • Hvordan tilrettelegge for elevaktiv læring/muntlig aktivitet i klasserommet?
  • Hvordan tilpasse begynneropplæringen slik at elevene utvikler sine muntlige ferdigheter?
  • Hvordan kan AKS bidra med å utvikle elevenes muntlige ferdigheter?
  • Skole- hjem samarbeid
    • Foreldremøter
    • Kommunikasjon med hjemmet
    • Informasjon til hjemmet/ranselpost

 

Fra og med 2017 vil språkteamet i tillegg arrangere en årlig "morsmålsdag" ved skolen i løpet av våren. Hensikten med denne dagen er å sette fokus på det positive mangfoldet som oppstår ved å ha så mange språk representert i skolemiljøet.

Språkteamet utarbeider og tilrettelegger materiell og ressurser til bruk for alle lærere og elever ved skolen. Ved å jobbe systematisk med språk, vil flere elever få hjelp i arbeidet med å knekke lesekoden, oppnå leseglede og få tilgang til språket som den ressursen det er for alle fag og i alle situasjoner.