Hovedseksjon

Språkteam

Skolen har over 10.000 bøker

Målet for arbeidet er å utarbeide en plan for systematisk arbeid med muntlige ferdigheter fra 1.-10. trinn. Følgende fire punkt skal være førende for arbeidet i gruppen:

 • Hvordan tilrettelegge for elevaktiv læring/muntlig aktivitet i klasserommet?
 • Hvordan tilpasse begynneropplæringen slik at elevene utvikler sine muntlige ferdigheter?
 • Hvordan kan AKS bidra med å utvikle elevenes muntlige ferdigheter?
 • Skole- hjem samarbeid
  • Foreldremøter
  • Kommunikasjon med hjemmet
  • Informasjon til hjemmet/ranselpost

 

Fra og med 2017 vil språkteamet i tillegg arrangere en årlig "morsmålsdag" ved skolen i løpet av våren. Hensikten med denne dagen er å sette fokus på det positive mangfoldet som oppstår ved å ha så mange språk representert i skolemiljøet.

Språkteamet utarbeider og tilrettelegger materiell og ressurser til bruk for alle lærere og elever ved skolen. Ved å jobbe systematisk med språk, vil flere elever få hjelp i arbeidet med å knekke lesekoden, oppnå leseglede og få tilgang til språket som den ressursen det er for alle fag og i alle situasjoner.