Hovedseksjon

Trivselsprogrammet

Målet med programmet er at de elevdrevne aktivitetene skal bidra til fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt, redusere konflikter blant elever og legge til rette for at elevene skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner.

På 4–7. trinn holdes det nominasjonsvalg av trivselsledere to ganger i året. Elevene stemmer anonymt på de i klassen som de mener er vennlige og respektfulle mot andre, og de som aldri mobber. Elevene velges for et halvt år av gangen. På 8.–10.trinn søker elevene om å bli trivselsledere. Kontaktlærer gjør en vurdering av kandidatens egnethet til vervet. På ungdomstrinnet velges trivselslederne for ett år av gangen.

Trivselsledernes oppgaver:

  • Komme med innspill til hvilke aktiviteter som skal være for perioden.
  • Bære ut utstyr til aktiviteten de skal lede.
  • Sette i gang aktiviteten og passe på at alle som vil kan få være med.
  • Passe på at alle følger reglene og er greie med hverandre.
  • Avslutte aktiviteten i tide og rydde opp utstyret.

Det er 4–6 elever per klasse på barnetrinnet. 

trivselsleder logo