Hovedseksjon

Vurdering

Lærer og elev

Vurdering uten karakter

På 1.–10. trinn vurderes elevene uten karakter. Vurderingene kan være skriftlig eller muntlig tilbakemeldinger i timene, på skriftlig arbeid, i elevsamtale, utviklingssamtale eller som skriftlig vurdering ved terminslutt.

Vurdering med karakter

På 8.–10. trinn blir elevene vurdert med karakter. Vi skiller mellom to ulike vurderinger, underveisvurdering og sluttvurdering. En undervisvurdering er f.eks. vurdering med karakter på en prøve, fremføring eller ved terminslutt. Den skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever øker kompetansen sin i faget. Elevene har ingen klagerett på slike vurderinger. En sluttvurdering er når elevene avslutter faget. På Veitvet gjelder det Musikk og Mat og helse på 9. trinn og alle fag på 10. trinn. Det kan også være sluttvurdering i valgfag på alle trinn. Elevene har klagerett på sluttvurderinger.  

Forskrift til opplæringslova § 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivelser for grunnopplæringen:

  1. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget.
  2. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget.
  3. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget.
  4. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget.
  5. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget.
  6. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.