Lekestasjoner

Vi organiserer lekestasjoner en dag i uken. Her har vi et fokus på samarbeid, samspill og trivsel.

Lekestasjonene varierer fra uke til uke, men vi har som mål å inkludere alle de aktivitetene og lekene som elevene synes er morsomme å være med på. Stasjonene tilpasses aldersgruppene på de forskjellige basene.

I tillegg til lekestasjonene som holdes en gang i uken, er det god tid til både inne- og utelek hver dag hos oss. Om det er Lego, tegning, rollespill, perling, brettspill eller noe helt annet, sørger vi får at alle har noe å være med på.