Hovedseksjon

Inne og utelek

Lekestasjoner

Vi organiserer lek både inne og ute flere ganger i uken. Her har vi et fokus på samarbeid, samspill og trivsel.

Lekestasjonene varierer fra uke til uke, men vi har som mål å inkludere alle de aktivitetene og lekene som elevene synes er morsomme å være med på. Lekene tilpasses aldersgruppene på de forskjellige basene. Våre ansatte setter sammen ulike grupper basert på elevenes ønsker og behov, vi veileder alltid og har høy tilstedeværelse både inne og ute.