Hovedseksjon

Hente- og hjemsendingsavtale

Henteavtale er et skjema som foresatte fyller ut med sin kontaktinformasjon, hvem som får lov til å hente, om eleven kan gå hjem selv og eventuelle opplysninger som er viktig for AKS å vite (eksempelvis allergier o.l).

 

AKS oppdaterer listene den 1. i hver måned. Ved endringer er det viktig at foresatte oppdaterer henteavtalen til sitt barn innen slutten av måneden. 

 

For foresatte som ikke bor sammen, er det et eget alternativ i skjemaet som heter "Foresatte som ikke bor sammen, ulike uker". Her kan dere krysse av for hvilke tider barnet skal gå hjem i hver av foreldrenes uker.

 

Send hente- og hjemsendingsavtale ved å klikke på linken i den blå boksen!

Hente- og hjemsendingsavtale

Klikk på barnets klasse for å sende inn hente- og hjemsendingsavtale for ditt barn.

 

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn