Skolebytte

Søknaden kan sendes inn slik:

  • Hvis søknaden inneholder sensitive personopplysninger, må dere:
    • sende søknaden per brevpost merket: Skolens navn, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
  • Er det ikke sensitive opplysninger i søknaden, kan dere sende søknaden i e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no (NB: Merk med Veitvet skole i emnefeltet)
  • Hvis dere vil gi mer informasjon enn det er plass til på søknadsskjemaet, kan dere skrive det ned og sende det inn sammen med søknadsskjemaet

Hvordan søknaden behandles

Veitvet skole behandler søknaden slik:

  • Hvis det er ledig plass på skolen, skal barnet få plass på skolen.
  • Hvis skolen ikke har ledige plasser, kan ikke barnet få plass på skolen.
  • Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, rangeres søkerne etter kriteriene som er gitt i forskrift om skolebytteregler. De elevene som i størst grad innfrir kriteriene, skal få plass på skolen.

Søknad om skoleplass ved skolebytte