Hovedseksjon

Skolebytte

Søknad fylles ut her: 

 

Hvordan søknaden behandles

Veitvet skole behandler søknaden slik:

  • Hvis det er ledig plass på skolen, skal barnet få plass på skolen.
  • Hvis skolen ikke har ledige plasser, kan ikke barnet få plass på skolen.
  • Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, rangeres søkerne etter kriteriene som er gitt i forskrift om skolebytteregler. De elevene som i størst grad innfrir kriteriene, skal få plass på skolen.