Aktivitetsstasjoner

Vi organiserer fire forskjellige stasjoner som elever er innom i 15 minutter om gangen. Gruppene rullerer slik at alle rekker innom samtlige stasjoner i løpet av tiden som er satt av.

Stasjonene som organiseres er:

  • Høytlesing og samtaler
  • Lek med tall
  • Språklek
  • Datastasjon

Våre assistenter planlegger og gjennomfører stasjonene og innholdet kvalitetssikres av baseleder/inspektør. Stasjonene er lekpregede og inneholder temaer som elevene kjenner igjen fra skoletiden.