Aktivitetsstasjoner

På Veitvet har vi "aktivitetsstasjoner" to dager i uken. Aktivitetsstasjonene varer i en klokketime og alle elever er med.

Vi organiserer fire forskjellige stasjoner som elever er innom i 15 minutter om gangen. Gruppene rullerer slik at alle rekker innom samtlige stasjoner i løpet av tiden som er satt av.

Stasjonene som organiseres er:

- Høytlesing og samtaler

- Lek med tall

- Språklek

- Datastasjon

Våre assistenter planlegger og gjennomfører stasjonene og innholdet kvalitetssikres av baseleder/inspektør. Stasjonene er lekpregede og inneholder temaer som elevene kjenner igjen fra skoletiden.