Hovedseksjon

Tematimen

Tematimen varer i en time og er en læringsstøttene aktivitet som bygger opp under det faglige arbeidet som foregår i skoletiden.Vi setter opp tematimen etter en årsplan, som følger både egne temaer og mål. Organiseringen varierer litt ut ifra hvilket tema eller mål vi jobber med.

Her er temaene:

 

1 og 2. Klasse:

 • Lek og Læring
 • Kunst og Jul
 • Vinterleker
 • Natur og Miljø

3 og 4. Klasse:

 • Vennskap
 • Halloween
 • Juleverksted
 • Vinterleker
 • Påskefestival
 • Russefeiring
 • Sommerfest