Hovedseksjon

Aktivitetsskolen Veitvet

LogoAKS

Gratis deltidsplass

 

  • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke etter skoletid. Se informasjonsheftet om fordeling av timene.
  • Barnet kan være på AKS 2 dager per uke i skolens ferier.
  • Barnet kan være på AKS 1/2 dag på inneklemte dager e.l. fra kl. 07.30-12.00

 

Heltidsplass til redusert pris

 

  • Barnet kan være på AKS før og etter skoletid.
  • Barnet kan være på AKS alle dager i skolens ferier og inneklemte dager når AKS er åpent.

 

Endre mellom heltid og deltid

 

Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid. Det gjelder fra 1.januar eller fra 1.august.