Driftsstyret

Leder: Øyvind Lind Kvanmo

Referent: Katrin Meløy

Øvrige medlemmer er listet opp i faktaboksen.

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolen informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

 

Møteplan for våren; hvert møte starter opp med "åpen halvtime": denne tiden er åpen for innspill fra elever/ansatte/foresatte som har saker de ønsker behandlet.

 

Tidsrammen for møtene er kl. 17.00-19.00

 

Torsdag 6. september

Mandag 15. oktober

Torsdag 15. november

(Onsdag 28. november mulig dato for workshop (strategisk plan))

Mandag 10. desember

 

 

Dette er en plan som ivaretar ønsket om å rullere på ukedagene med unntak av tirsdager.

Forbehold om endringer og evnt. behov for møter utenom planen.