Driftsstyret

Leder: Øyvind Lind Kvanmo

Referent: Katrin Meløy

Øvrige medlemmer er listet opp i faktaboksen.

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolen informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

 

Møteplan for våren; hvert møte starter opp med "åpen halvtime": denne tiden er åpen for innspill fra elever/ansatte/foresatte som har saker de ønsker behandlet.

Tidsrammen for møtene er kl. 17.00-19.00

 

Mandag 15. januar (strat.plan)

Tirsdag 6. mars

Onsdag 11. april

Torsdag 31. mai