Driftsstyret

Driftsstyret kan erstatte Samarbeidsutvalget.Det er den enkelte kommune som vedtar innføring av driftsstyre ved skolene og som vedtar hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.

 • Leder: Øyvind Lind Kvanmo
 • Referent: Katrin Meløy

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

 • Ordensreglementet
 • Skolen informasjonsvirksomhet
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Forslag til budsjett
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Trafikkforholdene
 • Skoleskyss
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Møteplan for våren; hvert møte starter opp med "åpen halvtime": denne tiden er åpen for innspill fra elever/ansatte/foresatte som har saker de ønsker behandlet.

Tidsrammen for møtene er kl. 17.00-19.00

Onsdag 15. januar (strat.plan og budsjett)

Tirsdag 25. februar

Mandag 30. mars

Torsdag 14. mai

Mandag 15. juni

Dette er en plan som ivaretar ønsket om å rullere på ukedagene med unntak av tirsdager.

Forbehold om endringer og evnt. behov for møter utenom planen.