Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret kan erstatte Samarbeidsutvalget. Det er den enkelte kommune som vedtar innføring av driftsstyre ved skolene og som vedtar hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.

 • Leder: Eva Rustad De Brisis
 • Referent: Katrin Meløy

Driftsstyret kan uttale seg om følgende:

 • Ordensreglementet
 • Skolen informasjonsvirksomhet
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Forslag til budsjett
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Trafikkforholdene
 • Skoleskyss
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

 

Møteplan for høsten 2021

 

Tirsdag 21. september (vi ventet til etter valget)

Mandag 25. oktober

Onsdag 17. november

(Torsdag 25. november mulig dato for workshop (strategisk plan))

Tirsdag 7. desember

 

Tidsrammen for møtene er kl. 17.00-19.00

 

Dette er en plan som ivaretar ønsket om å rullere på ukedagene.

Forbehold om endringer og evnt. behov for møter utenom planen.

 

Hvert møte starter opp med en "åpen halvtime". Denne tiden er åpen for innspill fra elever/ansatte/foresatte som har saker de ønsker behandlet. Tidsrammen for møtene er kl. 17.00-19.00

De som ønsker å delta på åpen halvtime kan kontake Katrin Meløy: katrin.meloy@osloskolen.no

 

Dette er en plan som ivaretar ønsket om å rullere på ukedagene. Forbehold om endringer og evnt. behov for møter utenom planen.