Hovedseksjon

Eksamen 2021

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Oppgavene til skriftlig eksamen lages av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. De skriftlige fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk.

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Kunngjøring av eksamensfag: 12. mai 2021, kl 09.00

Matematikk - skriftlig
Eksamen: 25. mai 2021

Norsk - skriftlig
Forberedelse: 18. mai 2021

Eksamen hovedmål: 19. mai 2021

Eksamen sidemål: 20. mai 2021

Engelsk - skriftlig
Forberedelse: 20. mai 2021

Eksamen: 21. mai 2021

Muntlig eksamen
Pulje 1
Opplysning om fag: Fredag 4. juni 2021, kl 09.00

Utdeling av oppgave: Mandag 7. juni 2021

Eksamen: Tirsdag 8. juni 2021

Pulje 2

Opplysning om fag: Onsdag 9. juni 2021, kl 09.00

Utdeling av oppgave: Torsdag 10. juni 2021

Eksamen: Fredag 11. juni 2021