Eksamen 2020

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Oppgavene til skriftlig eksamen lages av Utdanningsdirektoratet og sensureres av eksterne sensorer. De skriftlige fagene det trekkes mellom er norsk, matematikk og engelsk.

Oppgavene til muntlig eksamen utarbeides av faglærer. Elevene blir sensurert av en ekstern sensor. Elevene trekkes ut til ett fag til muntlig eksamen. Fagene det trekkes mellom er: norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, språklig fordypning, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Kunngjøring av eksamensfag: 
15. mai kl. 09.00.

Matematikk - skriftlig
Eksamen: 19. mai, fra 09.00.

Norsk - skriftlig
Forberedelse: 25. mai, fra kl 09.00.
Eksamen hovedmål: 26. mai, fra 09.00.
Eksamen sidemål: 27. mai, fra 09.00.

Engelsk - skriftlig
Forberedelse: 19. mai, fra kl 09.00.
Eksamen: 20. mai, fra 09.00.

Muntlig eksamen
Pulje 1
Opplysning om fag: 08.06.2020
Utdeling av oppgave: 09.06.2020
Eksamen: 10.06.2020

Pulje 2
Opplysning om fag: 12.06.2020
Utdeling av oppgave: 15.06.2020
Eksamen: 16.06.2020