FAU

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens Foreldreråd. Når det er foreldremøte, velger foreldrene (Foreldrerådet) medlemmer til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

 

FAU er foreldrenes stemme overfor skolen. Vi skal representere alle foreldre, og passe på at de får være med og påvirke skolen. FAU har også medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

FAUs arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt
 • Samarbeide med elever, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen

 

FAUs medlemmer stiller også i forskjellige organer som er viktige for skolen:

 • FAU utnevner lederen i Driftsstyret. Du kan lese om driftsstyret på skolens nettsider.
 • Representanter fra FAU deltar i Skolemiljøutvalget, der elever og lærere også er representert.

 

På Veitvet skole jobber FAU i grupper:

 • Natteravngruppen, som rekrutterer og organiserer natteravnene på Veitvet
 • Skolemiljøgruppen, som jobber med å forbedre miljøet på skolen og AKS
 • Bibliotek-gruppen, som jobber med å få skolens bibliotek i drift
 • Politisk gruppe, som jobber med å påvirke bydelen til å bidra når det er behov for større tiltak i nærmiljøet
 • Arrangementsgruppen, som jobber med å tilrettelegge for arrangement i nærmiljøet

 

FAU på Veitvet skole består av

Leder Yoran Sandanger (yoran.sandanger@gmail.com, tlf: 414 18 958)

Nestleder Steffen Andersen

Samt representanter fra hvert trinn. For en liste over hvem som er FAU-representant på ditt trinn og kontaktinformasjon, se listen til høyre.