Hovedseksjon

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens Foreldreråd. Når det er foreldremøte, velger foreldrene (Foreldrerådet) medlemmer til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

 

Se en video om FAU her: https://youtu.be/iP8uNhTxXkg

 

FAUs arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt
 • Samarbeide med elever, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen

 

FAU stiller også i forskjellige organer som er viktige for skolen:

 • FAU utnevner lederen i Driftsstyret. Du kan lese om driftsstyret på skolens nettsider.
 • Representanter fra FAU deltar i Skolemiljøutvalget, der elever og lærere også er representert.

 

På Veitvet skole jobber FAU i grupper

Vi ønsker å kanalisere foreldrenes engasjement på best mulig måte, og dette gjør vi ved å la foreldrene jobbe i grupper med saker som de er opptatt av. Grupper vi har hatt tidligere er: Natteravngruppen, Skolemiljøgruppen, Politisk gruppe, Bibliotekgruppen, Sportsklubbgruppen, Skolehagegruppen, 17. mai-gruppen. Alle foreldre på skolen som ønsker å engasjere seg i slike grupper er velkommen til å gjøre det, selv om de ikke er representanter i FAU.

 

Veitvet FAU består av: 

 • Leder Yoran Sandanger (tlf: 414 18 958)
 • Nestleder Steffen Andersen
 • Representanter fra alle trinn. Du kan finne en liste med kontaktinformasjon øverst til høyre.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU