FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens Foreldreråd. Når det er foreldremøte, velger foreldrene (Foreldrerådet) medlemmer til Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

FAUs arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt
 • Samarbeide med elever, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen

FAU stiller også i forskjellige organer som er viktige for skolen:

 • FAU utnevner lederen i Driftsstyret. Du kan lese om driftsstyret på skolens nettsider.
 • Representanter fra FAU deltar i Skolemiljøutvalget, der elever og lærere også er representert.

På Veitvet skole jobber FAU i grupper:

 • Natteravngruppen, som rekrutterer og organiserer natteravnene på Veitvet
 • Skolemiljøgruppen, som jobber med å forbedre miljøet på skolen og AKS
 • Bibliotek-gruppen, som jobber med å få skolens bibliotek i drift
 • Politisk gruppe, som jobber med å påvirke bydelen til å bidra når det er behov for større tiltak i nærmiljøet
 • Arrangementsgruppen, som jobber med å tilrettelegge for arrangement i nærmiljøet

Veitvet FAU består av: 

Samt representanter fra hvert trinn. For en liste over hvem som er FAU-representant på ditt trinn og kontaktinformasjon, se listen til høyre.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU