Påmeldingsaktiviteter

Våre påmeldingsaktiviteter har vært veldig populære. Som med våre aktivitetsstajsoner, organiseres disse gruppene to dager i uken. Alle aktiviteter drives av våre egne ansatte uten noe ekstra kostnad til foresatte. Aktivitetene varer som regel over en 6-ukers periode før de byttes ut med noe nytt.

Eksempler på våre påmeldingsaktiviteter er allidrett, engelskgruppe, 59 grader nord, kunst og håndverk, innebandy, dansekurs, matlagingskurs, sjakk, bamsefabrikken, strikkekurs m.m.

Her er det også koblinger til temaer og emner fra skoletiden. Vi samarbeider tett med lærerne og sørger for at gruppene er morsomme, læringsstøttende og fengende!