Takk for en herlig "Hvorfor det?"-utstilling!

Hvorfor det-utstilling

Over 100 besøkende var innom "Hvorfor det?-utstillingen" der 4. klassingene fra AKS viste frem resultater fra sine forskerprosjekter. 

Det var 16 fantastiske forskerplakater som sto fremme torsdag kveld. Elevene storkoste seg med besøk av familie, venner, naboer, lærere, AKS-ansatte og til og med ekte forskere! 

Elever øvde seg på en rekke ferdigheter gjennom prosessen - presentasjonsferdigheter, sosialt samspill og teamwork, norsk, matte, naturfag med mer. Prosjektet er bygget opp etter Nysgjerrigpermetoden og kan sammenlignes med såkalte "Science Fairs" som man finner i land som USA. I AKS har det altså vært et fokus på å reflektere over sin egen læring og ikke minst forstå sine egne læringsprosesser. Elevene tilegnet seg kunnskap på en undrende og selvstendig måte. Snakk om dybdelæring, tverrfaglighet og ikke minst "å lære å lære"! 

Vinnerne av publikumsprisen ble Leena, Lavia og Andelija. Gruppen forsket på om folk kjøper mest merkeklær eller vanlige klær. 

Vinnerne av dommerprisen ble Jones, Johann og Osman. Gruppen forsket på hva som flyr best av store og små papirfly. 

Vi gratulerer samtlige deltakere med en fantastisk godt gjennomført utstilling!