Nye inntektsgrenser på AKS

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Inntektsgrensene for oppholdsbetaling styres av grunnbeløpet, G. Grunnbeløpet justeres hvert år per 1.mai. Inntektsgrensene er 2,25G og 4G for foresatte i Aktivitetsskolen.

Fra 1.5.2018 er satsene slik:

  • 2,25G = 217 998 kr
  • 4,00G = 387 552 kr

Ettersom foresatte skal betale på forskudd blir disse inntektsgrensene fakturert først for august.

For mer informasjon om priser, inkl. gratis kjernetid, klikk her.